Danışmanlık Hizmeti

Danışmanlık Hizmeti

Danışmanlık Hizmeti

Firmamızın medikal danışmanlık birimi hastanelerde ve kurumlarda bulunan medikal ve teknik cihazlara hastanenin ve kurumun ihtiyaç duyacağı her türlü fizibilite, şartname hazırlama, temin, kabul hizmetleri, eğitim, biyomedikal ve teknik mühendislik alanlarında mühendisler, mimarlar, iktisatçılar,biyomedikal mühendisleri ve biyomedikal teknikerlerinden oluşan kadrosuyla danışmanlık işi yapar.

Danışmanlığını yaptığımız konular:
• Medikal Cihazların kullanım sürelerinin uzatılması maksadıyla bakımlar yapılması

• Tüm medikal cihaz bakım ve onarımlarının gözlemlerinin yapılması

• İlgili firmalarla bakım onarım anlaşmaların yapılması

• Validasyon eğitimlerin verilmesi

• Çevre sağlığının gözetilmesi

• Medikal cihazların koruyucu bakım takvimlerini belirlenmesi

• Ekonomik ömrünü tamamlamış ve değişmesi gereken cihazların tespiti

• Hastanenin teknolojik gerekliliklerinin ve önceliklerinin belirlenmesi

• Yeni medikal cihazların ve tedavilerin değerlendirilmesi

• Klinik araştırma çalışmalarının koordine edilmesi

• Cihaz montajlarında süpervizörlük hizmeti verilmesi